Контакт

Фондација Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин за управљање Културним пределом Бача (ФУБ)

Штросмајерова 22, 21131, Петроварадин, Србија

Тел: +38121431211

Fax: +381216432576

E-mail: office@fub.rs